„Żyję pięknie, ciekawie i zdrowo”

Praca metodą projektu wyzwala w uczniach niezwykłą inwencję twórczą. Tak też było w przypadku realizacji interprzedmiotowego projektu – „Żyję pięknie, ciekawie i zdrowo”. Uczniowie kl. IV wybrali sobie role i świetnie się z nich wywiązali. Powyższy projekt był integralną częścią cyklu lekcji z j. polskiego. Miał jednak charakter interprzedmiotowy. Na lekcji przyrody oraz podczas lekcji wychowawczej uczniowie dyskutowali na temat idei i tematyki. Natomiast na zajęciach z plastyki wykonali plakaty reklamujące projekt i swoją w nim rolę. Odbiorcami tego artystycznego przedsięwzięcia  były między innymi dzieci przedszkolne. Przesłanie  – „Żyję pięknie, ciekawie i zdrowo” polecamy na powitanie tegorocznego lata i na każdy nowy dzień.

Organizacja projektu:
p. G. Rożnowska
p. K. Leończyk
p. L. Sikorska