ŻYCIE NA KSIĘŻYCU

Projekt ekologiczny ,,Z Energą na Księżyc” wzbogacił wiedzę uczniów na temat naszego naturalnego satelity- Księżyca. Uczniowski zespół badaczy – astronomów odpowiedział na pytanie, czy byłoby tam możliwe życie i na jakie przeszkody napotkałby człowiek gdyby chciał tam zamieszkać.

Tytuł Partnera Projektu przyznano ENERGA

#Energa, @EnergaSA