ZESPOŁY ZADANIOWE

ZESPOŁY ZADANIOWE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1) Zespół do Spraw Ewaluacji:
E. Ćmiel
D. Grzesiuk
I. Sikorska

2) Zespół do Spraw Diagnozy Potrzeb Edukacyjnych Uczniów:

K. Leończyk (przewodnicząca)
E. Wieliczko
A. Wierzchnicka
wychowawcy oddz. przedszkolnych i klas I-VIII

3) Zespół do Spraw Promocji Szkoły i Współpracy z Mediami:

M. Grajewski (przewodniczący)
Ż. Komorowska
M. Chojnacka
P. Ceranowski

4) Zespół do Spraw Szkolnego Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka i Jego Rodziny:

E. Formela (przewodnicząca
A. Wierzchnicka
D. Szczutkowska
A. Domina-Jasińska
M. Chojnacka
P. Wesołowska – Szmajda
K. Walicha
E. Wieliczko

5) Zespół do Spraw Wystroju i Estetyki Wewnętrznej Szkoły:

D. Duraj (przewodnicząca)
L. Sikorska
A. Domina-Jasińska
P. Wesołowska – Szmajda
Wychowawcy – opiekunowie klasopracowni

6) Zespół do Spraw Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych:

P. Ceranowski (przewodniczący)
D. Bugajska
L. Sikorska

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE

1) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej:

D. Szczutkowska (przewodnicząca)
E. Formela
A. Wierzchnicka
P . Wesołowska – Szmajda
A. Domina-Jasińska
K. Walicha
M. Chojnacka

2) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych:

M. Wierzchnicki (przewodniczący)
Olszewska
I. Sikorska
I. Kabata – Domaros
A. Jaszul
L. Sikorska
H. Cichocka
D. Grzesiuk
J. Błażejewicz

3) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Nauk Matematyczno – Przyrodniczych:

D. Bugajska (przewodnicząca)
K. Leończyk
E. Ćmiel
M. Brozis
P. Sycha