ZERÓWKA

WYPRAWKA ZERÓWKOWICZA

Oddział 0 przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 6:30-16.30. Dodatkowo w zerówce odbywają się zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i religii.