„ZDROWA ŻYWNOŚĆ” – GMINNY PROGRAM

Szanowni Państwo

W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy Słupsk o dodatkowe środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach prosimy o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości dochodu oraz deklaracji w terminie do 30.06.2020r.  W tym celu należy pobrać deklarację zgody rodzica i odesłać lub przynieść do sekretariatu szkoły.  Informujemy  również, że można uiścić opłatę za cały rok szkolny.

Deklaracja do pobrania:

zdrowa żywność zgoda rodzica.pdf

zdrowa żywność zgoda rodzica.doc

Harmonogram wpłat:

do 20 sierpnia 2020r. na obiady we wrześniu 2020r.
do 20 września 2020r. na obiady w październiku 2020r.
do 20 października 2020r. na obiady w listopadzie 2020r.
do 20 listopada 2020r. na obiady w grudniu 2020r.
do 20 grudnia 2020r. na obiady w styczniu 2021r.
do 20 stycznia 2021r. na obiady w lutym 2021r.
do 20 lutego 2021r. na obiady w marcu 2021r.
do 20 marca 2021r. na obiady w kwietniu 2021r.
do 20  kwietnia 2021r. na obiady w maju 2021r.
do 20 maja 2021r. na obiady w czerwcu 2021r.