ZDALNE NAUCZANIE 3-8.11.21

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Informuję, że w związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań pracowników szkoły na COVID-19, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie przedstawia się następująco :

  1. Punkt Przedszkolny – zawieszenie zajęć stacjonarnych w terminie 3-8 listopada 2021r.
  2. Klasa”0” – zajęcia są prowadzone stacjonarnie w szkole
  3. Klasy 1-3 – nauczanie zdalne w terminie 3-8 listopada 2021 r.

Przypominam, że istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły sprzętu (laptop lub tablet) dla uczniów, którzy nie dysponują własnym sprzętem – prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego, które nie pozostają w kwarantannie, a jedynie są objęte nadzorem epidemiologicznym, mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z klasą „0” (szkoła zapewnia opiekę w godz. 6.30-16.30).

Dla dzieci z klas 1-8 objętych nadzorem epidemiologicznym szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Osoby chcące skorzystać z opieki proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły
Krzysztof Plebanek