OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

„Idee zrodzone z prawdziwej pedagogicznej pasji, wizji przyszłości i Serca zmieniają nasz świat.”
Tak powstało NOWE SKRZYDŁO NASZEJ SZKOŁY. Właśnie z tej materii – z marzeń, codziennych szkolnych doświadczeń i spojrzenia w przyszłość. Jest sierpień 2013 rok – dyrektor szkoły składa w Urzędzie Gminy Slupsk wniosek o rozbudowę szkoły poparty przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. Wójt oraz cała Rada Gminy Słupsk wniosek opiniuje pozytywnie. Sołtys i Rada Sołecka Bierkowa angażują się w sprawę zdobycia terenu pod budowę. Ideę rozbudowy szkoły popierają wszyscy rodzice przedszkolaków i uczniów. W latach 2016- 2017 rosną mury nowej szkoły. Widać ogromny nakład finansowy ze strony organu prowadzącego – czyli Gminy Słupsk. Budowa obiektu – zakończona. Oto przed dyrektorem szkoły i zespołem nauczycielskim  nowe, jakże odpowiedzialne zadanie – zaprojektować, urządzić wnętrza nowego skrzydła szkoły, wyposażyć w meble każdą salę lekcyjną, każdą pracownię, pokój nauczycielski, świetlicę uczniowską, pomieszczenia gospodarcze i wszystkie inne przestrzenie. Szkoła postawiła sobie wysoko poprzeczkę – postanowiła zrobić to autorsko, nowocześnie, w swoim stylu szanując każdą gminną złotówkę. Bardzo zaangażowani pracownicy administracji i obsługi nie szczędzili sił, aby przygotować pomieszczenia w pełnym blasku. Dopełniając wizualizacji dawnego i nowego skrzydła szkoły jako całości –  nauczyciele, na ścianie bezpośrednio przyległej do głównego wejścia szkoły namalowali obraz, który codziennie wita uczniów. Jest piątek 13.10.2017 r. – marzenia stają się rzeczywistością. Uroczyście otwieramy NOWE SKRZYDŁO SZKOŁY – jednocześnie świętując Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Rodzice przygotowali „Deserową sonatę” – czyli słodki poczęstunek, darczyńcy przekazali na rzecz szkoły i dla upamiętnienia wydarzenia – swe dary. Ksiądz proboszcz poświęcił obiekt. Nasza cała nowa szkoła z wyjątkową pracownią języków obcych, pracownią fizyczno-chemiczno-biologiczną, z gabinetem polonistycznym, matematycznym, z salą historii i religii, z własną salą lekcyjną dla uczniów kl.I ( dzięki rozbudowie szkoły) i ze świetlicą dla klas młodszych, która nie musi już być salą lekcyjną ( dzięki rozbudowie szkoły) – to NAJWIĘKSZA i NAJPIĘKNIEJSZA NAGRODA dla nas wszystkich: dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz mieszkańców Bierkowa i całego obwodu szkoły.

Tą drogą składam serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, którzy w każdy możliwy sposób i na każdym etapie przedsięwzięcia przyczynili się do jego pięknego urzeczywistnienia.

Prosimy o przyjęcie naszej wdzięczności do swoich Serc – bo stamtąd Ona pochodzi.

Dyrektor
Grażyna Rożnowska