„Bezpieczne ferie” – prezentacje uczniów kl.V i kl.VI wykonane na zajęciach komputerowych w styczniu 2015 r.