ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE!

Zbieramy zużyte baterie!
Uczniowie naszej szkoły dbają o środowisko i przynoszą do specjalnego pojemnika zużyte baterie. To już kolejny pełny pojemnik i przygotowane do zabrania baterie.
Należy pamiętać, że jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1metr sześcienny ziemi albo nawet 400 litrów wody. Zużyte baterie to odpady niebezpieczne. Mają w składzie bardzo szkodliwe dla środowiska związki: rtęć, kadm i ołów. W trosce o środowisko przypominamy że zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników przystosowanych do tego celu. Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii można odzyskać cenne substancje, np. aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, mosiądz, rtęć, które są ponownie wykorzystywane w produkcji przemysłowej.