ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

Warto zbierać zużyte baterie!
Dzięki naszej szkolnej akcji i zaangażowaniu uczniów Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach otrzymało wsparcie rzeczowe w postaci artykułów spożywczych, z których przygotowano posiłki dla niewidomych podopiecznych, w tym dla dzieci z Ukrainy.
Zachęcamy do naszej szkolnej akcji ,,Zbieraj zużyte baterie, dbaj o środowisko.”