Zatrzymać barwy jesieni

Klasa II bardzo lubi wykonywać prace plastyczne. Dzięki temu uczniowie rozwijają swoją wyobrażnię. Podczas wykonywania tej pracy zatrzymały barwy jesieni w kolorowych liściach i stworzyły piękne jesienne drzewo. Dzieci chciałyby, żeby takie barwy zostały u nas jak najdłużej.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Szczutkowska