ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/21 odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły według następującego harmonogramu:

– 9.00  – klasy: 7 i 8 (uroczystość przekazania Sztandaru)
– 10.30 – klasy: 4,5,6a, 6b
– 11.30 – klasy 1-3
– 12.30 – klasa „0”

W zakończeniu roku szkolnego klas 8 oraz „0” dozwolony jest udział rodziców (1 rodzic na dziecko); pozostałe uroczystości odbędą się z udziałem przedstawicieli trójek klasowych.
Uroczystości będą miały zwięzły, reżimowy charakter: zostaną na nich wręczone jedynie świadectwa wyróżnionym uczniom; pozostałe świadectwa zostaną wręczone przez wychowawców w klasach.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu.