Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18 i uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Grażyny Rożnowskiej

Dzień 22 czerwca długo oczekiwany przez uczniów- to dzień zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Był to rok ciężkiej pracy, sprawdzianów i klasówek. Po tradycyjnym odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani Dyrektor Grażyna Rożnowska powitała gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Uczniowie którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, otrzymali nagrody książkowe. W trakcie uroczystości skierowano do wszystkich uczniów wiele miłych słów, gratulując sukcesów w nauce. Uroczystość umiliły występy artystyczne uczniów klasy III, przygotowanych przez Panią Dorotę Szczutkowską oraz  występy grup tanecznych przygotowanych przez Pana Michała Grajewskiego.

Decyzją Rady Pedagogicznej

Uczniem Roku został Dawid Łuka z kl. VII
Sportowcem Roku został Hubert Szymański z kl. VI
Sportsmenką Roku została Dorota Owsiana z kl. VII
Czytelnikiem Roku została Natalia Kamyszek z kl. IV

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego zapisze się w pamięci nas wszystkich na zawsze, gdyż
żegnaliśmy Panią Dyrektor Grażynę Rożnowską,
bowiem zdecydowała odejść na zasłużoną emeryturę.  Dziękowaliśmy Pani Dyrektor za wieloletnią pracę i poświęcenie dla szkoły i dla innych. Podziękowania i ciepłe słowa płynęły od wielu osób,  między innymi od Pani Wójt Gminy Słupsk –  Barbary Dykier, przedstawicieli Rady Gminy wraz z Przewodniczącym  Panem Mirosławem Klemiato, Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Teresy Graczyk, przedstawicieli Rady Sołeckiej Bierkowa wraz z Sołtysem Panem Janem Gruszewskim, Sołtysa i Radnego Pana Grzegorza Winiarskiego,  Rady Rodziców oraz naszego Księdza Proboszcza. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne karty z podziękowaniami i życzeniami, piękną i wzruszającą muzyczną niespodziankę sprawiła Pani Dyrektor – absolwentka Roksana Kulpa, śpiewając piosenkę Anny Jantar – „Radość najpiękniejszych lat…”

Komentarz
opiekunka Samorządu Szkolnego
p. P. Wesołowska-Szmajda