Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej 

Uczniowie klasy siódmej, przygotowując się do konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, wzięli udział w zajęciach pt. ,,Słupia – rzeka wiedzy” w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Pani Anna Kasprzak, starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej, w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o bogactwie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”. Przypomniała również cenne informacje dotyczące form ochrony przyrody. Dla podsumowania zajęć młodzież zwiedziła salę wystawową, gdzie prezentowane są dioramy przedstawiające typowe siedliska związane z rzeką i jej doliną. Sam układ poszczególnych stanowisk nawiązuje do meandrującej rzeki, a tym samym sprawia, że zwiedzający mieli wrażenie przemieszczania się doliną rzeczną. Za każdym meandrem czekała niespodzianka. Wśród dioram rozmieszczono stanowiska edukacyjne zarówno manualne jak i interaktywne, których zadaniem z jednej strony było uzupełnienie wiedzy, z drugiej poprzez zabawę prowadziły do zgłębienia problemu. Uzupełnieniem całości wystawy były dwa duże akwaria, w których zaprezentowana jest ichtiofauna naszych rzek i jezior a także gatunki inwazyjne zagrażające naszej rodzimej przyrodzie.