Zajęcia terenowe kl.IV

Uczniowie kl. IV uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach terenowych, które odbyły się w pobliskim lesie. Po drodze na ściętych pniach drzew uczniowie liczyli słoje i sprawdzali wiek drzewostanu. Lornetka posłużyła do obserwowania przelatujących ptaków i innych oddalonych obiektów przyrodniczych. Na śródleśnych ścieżkach można było zobaczyć tropy zwierząt ( dzika, sarny). W dalszej wędrówce uczniowie zaobserwowali specjalne nacięcia na drzewach, które świadczyły o pozyskiwaniu żywicy. Wszyscy stwierdzi, że las ulega zmianie. Cześć drzew zostaje wycięta i wywieziona za pomocą olbrzymich przystosowanych do tego celu maszyn. Część obszaru zostaje ponownie zalesiona. Za ogrodzeniem uczniowie zobaczyli młodnik. Lekcja w terenie była bardzo ciekawym przeżyciem.

Uczniowie:

  • zaobserwowali warstwową budowę lasu
  • przypomnieli zasady zachowania się w lesie
  • poznali funkcje lasu
  • rozpoznawali rodzaje drzew, krzewów i roślin zielnych
  • za pomocą tropów odgadywali zwierzęta leśne.

Prowadzenie zajęć i komentarz p. K. Leończyk