ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny z wykorzystaniem żywności „Smaczne ćwiczenia”.

Ćwiczenia oddechowe z wykorzystywaniem zabaw „Pranie”, „Żeglarz”, „Baranki na łakę”…

Ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystywaniem rozsypanek, gier i bajek logopedycznych.