Zagrożenia w sieci

Przez dwie kolejne lekcje uczniowie klasy V realizowali temat „Zagrożenia w sieci”. Naczelnym zadaniem było uświadomienie dzieciom, jak bezpiecznie korzystać z internetu. W każdym zadaniu pomagał sam pan Krzysztof Hołowczyc -niestety – wirtualny.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska