ZAGROŻENIA W INTERNECIE

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w bardzo ciekawych spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym dotyczącym zagadnień z zakresu stalkingu i zagrożeń płynących z sieci internetowej. Gościliśmy w szkole mł. asp. Pana Michała Sobiesiaka, który omówił przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, jakie konsekwencje grożą za czyny karalne. Poruszane zagadnienia spotkały się z zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie zadawali pytania na omawiane tematy.