Zadania quizowe o orzeczeniach

W piątek 12.05 .2017 r. na lekcji języka polskiego szóstoklasiści powtarzali wiadomości na temat rodzajów orzeczeń. Samodzielnie rozwiązywali zadania quizowe znajdujące się w zasobach platformy edukacyjnej Squla. Korzystali przy tym ze szkolnych notebooków. Uczniowie bardzo lubią urozmaicone w ten sposób lekcje.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. P. Olszewska