Z wizytą w ZUO Bierkowo

W ramach edukacji ekologicznej grupa uczniów z kl. VI i V odwiedziła  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. Uczniowie dowiedzieli się, że w strukturze ZUO funkcjonuje składowisko odpadów stałych i sortownia odpadów zmieszanych.  Całość jest własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku. Wycieczka była bardzo pożyteczna i ciekawa. Uczniowie pozyskali dużo nowych wiadomości.

Organizacja wycieczki
p. K. Leończyk