„Z przeszłością w przyszłość”

„Z przeszłością w przyszłość”, to tytuł prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Dyrektor Szkoły p. G. Rożnowską p. K. Leończyk. Prezentację obejrzeli zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna. Wśród wyjątkowych gości byli Radni z obwodu szkoły – p. Jerzy Karaś
i p. Stanisław Garncarek . Sołtysów reprezentowała p. Joanna Filipczak. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zamykała cykl tegorocznych przedsięwzięć związanych z innowacją pedagogiczną „Dziedzictwo kulturowe w regionie – KRAINA W KRATĘ– moją Małą Ojczyzną”. W programie artystycznym wystąpili: Ignacy Michalik , który recytował wiersz poety z naszego regionu, przedszkolaki z „O” w utworze instrumentalnym i uczennica  kl. VI  Katarzyna Wolska, która zaśpiewała piosenkę. Było to wyjątkowe spotkanie – co podkreślił w swym wystąpieniu Radny p. Stanisław Garncarek.