Z prądem nie ma żartów

Elektryczność towarzyszy nam na każdym kroku. Uczniowie znają pojęcie prądu elektrycznego. Rozróżniają ciała, które dobrze przewodzą prąd  oraz te, które są izolatorami prądu. Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy 6 tworzyli obwód elektryczny. Składadał się on z co najmniej dwóch elementów: ze źródła napięcia elektrycznego i odbiornika energii elektrycznej. Aby mógł płynąć prąd, obwód musiał być zamknięty.

Pamiętaj! „Z prądem nie ma żartów”

– Niesprawna instalacja może być przyczyną porażenia prądem.
– Nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękami.
– Nie wolno używać uszkodzonych przewodów i urządzeń.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk