XVII  POWIATOWY  FESTIWAL  KULTURY  EUROPEJSKIEJ  2019

Dnia 26 marca 2019 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku  odbył się XVII Powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej, zorganizowany pod patronatem Starosty Słupskiego – Pawła Lisowskiego. We wspomnianym  konkursie udział wzięło 98 uczniów z 18 szkół. Swoich przedstawicieli miały Szkoły Podstawowe nr 1, 5, 8, 10 i 11  ze Słupska, Szkoły Podstawowe w Barcinie, Wrześnicy, Wrześciu,  Kończewie,  Potęgowie oraz reprezentanci naszej szkoły w Bierkowie,  Zespół Szkół w Łupawie, Gimnazjum nr 6 w Słupsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, II i IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Ustce oraz  Zespół Szkół Katolickich w Słupsku. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, przedstawiającej kulturę, zwyczaje i tradycje jednego z krajów Unii Europejskiej.  Nasi uczniowie: Oliwia Gasyna, Roksana Guze, Krzysztof Harnaszkiewicz, Igor Łata oraz Kacper Kortas otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich zaangażowanie i wkład pracy w przygotowane przez siebie prezentacje.