XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS IV- VI

XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS IV- VI

W czwartek 20.04.2023 r. w naszej szkole odbył się XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS IV- VI. Wzięło w nim udział 12 uczniów z pięciu szkół z terenu gminy Słupsk:

• Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Siemianicach

• Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Redzikowie

• Szkoły Podstawowej w Głobinie

• Szkoły Podstawowej we Włynkówku

• Szkoły Podstawowej w Bierkowie

Uczniowie napisali dyktando przygotowane przez doradcę metodycznego w zakresie języka polskiego z ODN w Słupsku.

Zwycięzcami konkursu zostały następujące osoby:

1.miejsce – Alicja Magryta ze SP w Głobinie

2.miejsce – Iwo Kamiński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach

3.miejsce – Mikołaj Krajewski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za staranne przygotowanie się do konkursu.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!