Wykorzystywanie skali w kl.IV

Uczniowie kl.IV doskonalą swoje umiejętności w wykorzystywaniu skali. Wykonują ćwiczenia mające na celu ukazanie przydatności skali na co dzień- w rysunku, na mapach, w innych dziedzinach nauki.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska