Wykorzystanie tablic

Tablice interaktywne wykorzystywane są coraz częściej na różnych przedmiotach i w różnych klasach. Wczoraj i dzisiaj  tę pomoc dydaktyczną stosowano podczas  lekcji przyrody w kl. VI,  na zajęciach wyrównawczych z matematyki w kl. IV oraz na zajęciach w kl. II.

Prowadzenie zajęć
p. K. Leończyk
p. D. Bugajska
p. D. Szczutkowska