Na zajęciach z wychowania komunikacyjnego

Dwa kolejne wtorki w ramach wychowania komunikacyjnego uczniowie klasy IV I VI byli gośćmi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zajęcia prowadził kierownik Działu Szkoleń p. Henryk Grządzielski. Była to doskonała okazja do powtórzenia znaków drogowych oraz zabawa w alkogoglach  i narkogoglach, czego efekt był wielkim zaskoczeniem dla dzieci.

Zajęcia wychowania komunikacyjnego, to żmudne poznawanie przepisów ruchu drogowego. Aby je urozmaicić, robimy to na różne sposoby – korzystając z zasobów internetowych oraz gier edukacyjnych. Mamy nadzieję, że TIK ułatwi przyswajanie wiedzy.

Organizacja wyjazdu, prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska