Wybory do Samorządu Szkolnego        

Dwudziestego września bieżącego roku szkolnego w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Przygotowanie i organizacja wyborów w skali od 1 do 10 – na pewno 10!  Była prawdziwa urna wyborcza, karty do głosowania, przesłonięte miejsca. Wcześniej – podczas szkolnego apelu kandydaci do Samorządu Szkolnego będący przedstawicielami Samorządów Klasowych prezentowali swoje programy wyborcze. Wszyscy wypadli doskonale. Do Samorządu Szkolnego weszli:

  1. Roksana Kleban
  2. Julia Czapiewska
  3. Krzysztof Hilarecki

GRATULUJEMY!

Podziękowania kierujemy w stronę pań prowadzących Samorząd Szkolny:
p. V. Kolak-Jańskiej
p. D. Bugajskiej.

Za dotychczasową pracę na rzecz Samorządu Szkolnego
dziękujemy p. K. Włoch-Czapiewskiej,
która z przyczyn obiektywnych zrezygnowała z pełnienia funkcji.