Wybory do Samorządu Szkolnego

Siedemnastego września bieżącego roku szkolnego w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego.  Była prawdziwa urna wyborcza, karty do głosowania, przesłonięte miejsca. Wcześniej kandydaci do Samorządu Szkolnegobędący przedstawicielami Samorządów Klasowych prezentowali swoje programy wyborcze na tablicy ogłoszeniowej. Wszyscy wypadli doskonale. DoSamorządu Szkolnego weszli:

  1. Beata Kieszkowska – przewodnicząca
  2. Roksana Kulpa
  3. Konrad Gajewski

GRATULUJEMY!

Podziękowania kierujemy w stronę pań prowadzących Samorząd Szkolny:
p. V. Kolak-Jańskiej
p. K. Włoch-Czapiewskiej

Za dotychczasową pracę na rzecz Samorządu Szkolnego
dziękujemy p. D. Bugajskiej,
która zajęła się innymi obowiązkami związanymi  z „Cyfrową Szkołą”.