Wybory do Samorządu Szkolnego i Młodzieżowej Rady Gminy

W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Szkolnego odbyły się 5 października. Po raz kolejny uczniowie wybierali następcę na przewodniczącego szkoły, jego zastępcę i skarbnika. Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Dorota Owsiana, Gabrysia Nadstawna i Maja Rogowska.

W skład Samorządu Szkolnego działającego w roku szkolnym 2017/2018 weszli:
Przewodniczący: Norbert Bas
Zastępca: Zosia Grzesiuk
Skarbnik: Zosia Praszczak

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:  p. Grzegorz Klin, p. Paula Wesołowska-Szmajda.

W tym samym dniu również odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy– najwięcej głosów zdobyła Zosia Grzesiuk.

Gratulujemy nowym przedstawicielom Samorządu Szkolnego
i Młodzieżowej Rady Gminy!

Komentarz
p. P. Wesołowska-Szmajda