Własne prezentacje

Na dzisiejszych zajęciach z historii i społeczeństwa uczniowie z kl.VI przy wykorzystaniu notebooków, Internetu, podręcznika do historii i wiedzy własnej, mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną dotyczącą wybranego przez nich zagadnienia, które omawialiśmy wspólnie w czasie mijającego roku szkolnego. Młodzież dobrała się w pary, które same decydowały jaki temat chcą przygotować. Największym powodzeniem cieszyła się starożytność oraz problemy współczesnego świata.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki