Właściwości magnesów

Podczas lekcji przyrody uczniowie kl. VI wykonywali doświadczenia –Jakie właściwości mają magnesy?”. Uczniowie za pomocą magnesów: sztabkowego i podkowiastego oraz opiłków żelaza sprawdzali również działanie pola magnetycznego.

Prowadzenie zająć i komentarz
p. K. Leończyk