WIZYTA W PASIECE

Grupa badaczy z klasy ósmej i siódmej b wraz z p. Darią Bugajską udała się do pasieki „Wędrowna Barć” w Krzemienicy. Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Z ENERGĄ na Eko- Lego- Rajd”, który zakłada między innymi poznanie zwyczajów owadów naszych łąk. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne dla naszego ekosystemu są pszczoły. To właśnie im zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Te pracowite owady zapylają łany rzepaku, kwitnące sady oraz rośliny będące surowcem do produkcji żywności. Bez działalności owadów zapylających wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozmnażać, wytwarzać owoców lub ich uprawy dawałyby znikome plony, a owoce byłyby bardzo małe. Ale dopiero 20-krotne odwiedzenie kwiatu przez pszczołę gwarantuje jego pełne zapylenie.

Ważna rola pszczół jest zatem oczywista. Rolą badaczy było zapoznanie się z wszelkimi „osiągnięciami” tych owadów. W sezonie średnio silna rodzina pszczół wychowuje 150 tys. robotnic. Rodzina pszczela składa się latem z 50 tys., a zimą z 10 tys. osobników, choć zależy to od różnych czynników. Jest wśród nich jedna królowa, setki trutni i tysiące robotnic. Robotnice są samicami, ale nie rozmnażają się. To królowa zapewnia potomstwo. Trutnie są osobnikami płaci męskiej i nie posiadają żądeł. Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca zależnego od kąta padania światła słonecznego oraz za pomocą wydawania dźwięków. Dowiedzieliśmy się, że pszczoły muszą odwiedzić około 4 miliony kwiatów, żeby zebrać nektar do wyprodukowania 1 kg miodu. Lecąca robotnica uderza skrzydłami z prędkością około 350 do 435 razy na sekundę, co jest niedostrzegalne przez ludzkie oko. Osiągana prędkość lotu takiej robotnicy bez obciążenia przekracza 18 m/s, czyli 65 km/h. Pszczoła może utrzymać ją na kilkusetmetrowej trasie. Odległość, na którą odlatują zbieraczki nie przekracza 10 km od ula. W ciągu swego życia pszczoła wykonuje loty dające sumę ok. 800 km. Przeciętna robotnica zdolna jest zmieścić w wolu około 70 mg, a zjeść do 20 mg miodu. Sam miód to 80% naturalnych cukrów, 18% wody, 2% składników mineralnych, witamin, protein i pyłku. Pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki do herbaty. Zbieraczki nektaru muszą wykonać aż 20 000 lotów, aby zebrać 1 litr słodkiego surowca, z którego powstanie 150 g dojrzałego miodu. Dla wyprodukowania 1 kg miodu te pracowite owady muszą zebrać ok. 3kg nektaru. Natomiast ciężar jednej pszczoły wynosi 0,1g, czyli na 1kg przypada 10 000 pszczół. Aby zapełnić jedną komórkę plastra w ulu potrzeba 20 ładunków pyłku, a jeden ładunek to efekt odwiedzin około stu kwiatów.

Wizyta w pasiece u pszczół dostarczyła nam wielu ważnych informacji- jeszcze bardziej doceniamy wielką rolę tych niepozornych stworzeń.

Tytuł “Mecenasa Głównego” Zadania otrzymała ENERGA.
Zadanie jest wspierane przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA