WIZYTA OSP W SZKOLE

Ochotnicza Straż Pożarna w naszej szkole.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali Pana Mirosława Słomczyńskiego – Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z Gałęzinowa, który opowiedział o działaniach strażaków. Oprócz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami i klęskami żywiołowymi OSP działa na rzecz ochrony środowiska. Upowszechnia i krzewi również działalność kultury fizycznej i sportu.

Pan Mirosław Słomczyński zaprasza dziewczęta i chłopców na zajęcia do OSP w Gałęzinowie.