Wiosenny Konkurs Ekologiczny „Dbajmy o naszą planetę”

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym “DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ”.
Do wykonania pracy plastycznej użyjcie materiałów recyklingowych. Format pracy jest dowolny!
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
Kategoria I – klasy I-III
Kategoria II – klasy IV-VIII
Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 15 marca.
Rozstrzygnięcie konkursu – 19 marca!
Powodzenia!
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: