Wielkie serca

Uczniowie szkoły mają wielkie serca. Lubią pomagać. W akcji „Góra Grosza” zebrano kwotę 92 zł 26 gr . Pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci , które nie wychowują się w swojej rodzinie. Dużym powodzeniem cieszyła się też akcja zbierania karmy dla zwierząt w schronisku. Zebrano ponad 100 kg żywności. Jak co roku, nad przeliczeniem pieniędzy czuwał Samorząd Szkolny. Wszystkim zaangażowanym w akcje uczniom bardzo dziękujemy.

Organizacja i komentarz
pedagog szkolny
p. K. Leończyk