Warsztaty profilaktyczne i konkurs

Ostatnio w Zespole Szkół w Redzikowie odbyły się warsztaty profilaktyczne i konkurs „ Nie truj się nie bądź toksyczny”. Uczniowie w składzie : Magdalena Wietrzyńska , Kamil Haase, Natalia Kubiś i Michał Setera zajęli III miejsce – wykazali się wiedzą, zmysłem artystycznym i pomysłowością.

Komentarz
p. K. Leończyk