WARSZTATY ARTYSTYCZNE W GMINIE

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w wypoczynku letnim organizowanym przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk.
W tym roku poszerzamy ofertę wakacyjnych warsztatów artystycznych o kolejną miejscowość- Siemianice! Oprócz atrakcyjnych zajęć w Lądowisku Kultury i Centrum Kultury w Głobinie, po raz pierwszy będziemy artystycznie spędzać wakacyjny czas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach. Uczestnicy tegorocznych zajęć będą mieli zapewnioną opiekę od godz. 7:30 do 16:00 oraz dwa posiłki w ciągu dnia.
Wszelkie szczegóły dotyczące wypoczynku letniego w naszej Gminie znajdziecie Państwo na stronie http://kultura.slupsk.pl/wakacyjne-warsztaty-artystyczne-2/
Zapraszamy do zapisów od 1 czerwca 2021 r. pod nr tel. 59 847 10 91