Powtarzamy i utrwalamy

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie klasy szóstej utrwalają i przypominają sobie wiadomości z lekcji matematyki. W małych grupach czują się swobodniej i chętnie podchodzą do tablicy, szczególnie do tej interaktywnej.
Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska