W Krępie Słupskiej

Dnia 15.11.2012 r. uczniowie kl. IV i V wyjechali wraz z nauczycielem na wycieczkę do miejscowości Krępa Słupska, by obserwować tarlisko troci i łososi na rzece Glaźna. Uczniowie spotkali się z ichtiologiem – p. Romanem Pazdą, który bardzo ciekawie opowiadał o problemach z jakimi spotykają się ryby, by dotrzeć bezpiecznie na tarlisko i złożyć ikrę. Uczniowie uczestniczą w programie edukacji ekologicznej „Słupia naszą rzeką”, realizowanym wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Organizacja wycieczki i komentarz
p. K. Leończyk