Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku odbyła się uroczysta akademia inauguracyjna nowego roku szkolnego 2018/2019. Wprowadzono sztandar Szkoły i odśpiewano polski hymn narodowy. Uczniowie upamiętnili patrona Szkoły Wincentego Witosa składając bukiet kwiatów przy jego tablicy. W tym szczególnym dniu Pani Wójt Barbara Dykier wraz z Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców oraz całą społecznością uczniowską powitała nowego Dyrektora Szkoły Pana Krzysztofa Plebanka.  Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu życzył nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom pełnego sukcesów nowego roku szkolnego. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu szkolnego.