Ułamki zwykłe w klasie czwartej

Pojawienie się ułamków wzbudza wśród uczniów dużo emocji. Mają obawy, czy zdołają je zrozumieć i czy zadania będą bardzo trudne. Chociaż z ułamkami mamy do czynienia na co dzień, młodzi adepci matematyki podchodzą do nich ze sporą dozą nieufności. Dlatego podczas pierwszych lekcji związanych z tym tematem, ale też wielokrotnie później- warto wykorzystywać różne pomoce dydaktyczne oraz elementy zabawy. Uczniowie mogą „dotknąć” ułamków magnetycznych, zobaczyć je i dopiero zapisać, porównać, połączyć w całość. Zaznaczając ułamki na osi liczbowej nabierają odwagi pracując z wizualizerem- pokazując w ten sposób innym dzieciom, że to łatwe i każdy może poradzić sobie z osią. Uczniowie chętnie też rozszyfrowują ułamki ukryte pod QR kodami korzystając z aplikacji QR CODE READER z telefonów. Podczas zabawy niepostrzeżenie przyswajają sobie niezbędne matematyczne pojęcia.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska