Ułamki w oku kamerki

Działania na ułamkach często sprawiają uczniom sporo kłopotów. Dlatego lekcje wprowadzające nowe pojęcia muszą być przemyślane. Uczniowie powinni zaangażować się w lekcję i uruchomić wyobraźnię. Bardzo pomocne są nowoczesne technologie informacyjne oraz ułamki magnetyczne. Uwaga wszystkich uczniów powinna być stale skupiona na rozważanym problemie. Bardzo przydaje się wizualizer, ponieważ uczniowie mogą analizować działania podejmowane przez innych- widok z kamery pomaga uczestniczyć w kolejnych etapach rozwiązywania zadania. Piątoklasiści bardzo lubią takie urozmaicanie zajęć i chętnie zgłaszają się „do tablicy”.