Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest bardzo zróżnicowane. Każdy punkt leży na pewnej wysokości względem powierzchni mórz.  Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy V wykonywali  z masy solnej modele pagórka. Za pomocą barw  uczniowie określili wysokości terenu. Na swoim modelu umieją również wskazać wysokość bezwzględna i względną.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk