Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest bardzo zróżnicowane. Każdy punkt leży na pewnej wysokości względem poziomu morza. Podczas lekcji przyrody uczniowie kl.5 wykonywali z masy solnej modele pagórka. Za pomocą barw uczniowie określili wysokości terenu.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk