Ukształtowanie powierzchni

Podczas lekcji geografii uczniowie klasy 5 zbudowali z masy solnej model pagórka, na którym zaznaczyli za pomocą skali barw ukształtowanie powierzchni. Niziny zaznaczono kolorem zielonym, wyżyny – kolorem żółtym, góry zaś – czerwonym lub brązowym. Barwy niebieskie pozwalają rozpoznać zbiorniki wodne. Na wykonanych pagórkach można również określić wysokość bezwzględną i względną. Uczniowie swoją pracę wykonywali z wielkim zaangażowaniem.