Układ Słoneczny

Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy 6 wykonywali makietę Układu Słonecznego, który obejmuje Słońce oraz krążące wokół niego różne ciała niebieskie. Do dużych ciał niebieskich należy osiem planet krążących wokół Słońca w określonym porządku. W kolejności od najbliższej do najdalszej są to: Merkury, Wenus , Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Są też planety karłowate np. Pluton i Ceres. Planety krążą po własnych torach, czyli orbitach. Czas obiegu planety wokół Słońca zależy od promienia jej orbity i zwiększa się wraz z odległością planety od Słońca.