UBEZPIECZENIE 2021/2022

Drodzy Rodzice!
W zakresie ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców przedstawia ofertę firmy Hestia:

wysokość składki // suma ubezpieczenia:
1.26 zł // 10.000 zł
2. 30 zł // 12.000 zł
3. 36 zł // 15.000 zł
4. 40 zł // 20.000 zł

W przypadku rozszerzenia oferty o wyczynowe uprawianie sportów podana składka w ofercie ulega podwyższeniu o 50%.

Wpłaty składek w wysokości wg wybranego wariantu można dokonywać na konto RR (ze wskazaniem tytułu) lub bezpośrednio u skarbnika.

NR KONTA RADY RODZICÓW:
35 1440 1390 0000 0000 1632 7727
Proszę w tytule przelewu dodać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Dziękuję