UBEZPIECZENIE 2020/2021

Proponowane składki ubezpieczenia na bieżący rok szkolny 2020/21

Drodzy Rodzice! W zakresie ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców przedstawia ofertę firmy Hestia, poniżej wysokość składki // suma ubezpieczenia:
1.26 zł // 10.000 zł
2. 30 zł // 12.000 zł
3. 36 zł // 15.000 zł
4. 40 zł // 20.000 zł
opłata plus 50% za objęcie ochroną ubezpieczeniową w przypadku wyczynowego uprawiania sportów.

Wpłaty składek w wysokości wg wybranego wariantu można dokonywać na konto RR (ze wskazaniem tytułu) lub bezpośrednio u skarbnika Pani Katarzyny Gruszewskiej.

NR KONTA RADY RODZICÓW:
35 1440 1390 0000 0000 1632 7727