UBEZPIECZENIE 2019/2020

Proponowane składki ubezpieczenia na bieżący rok szkolny 2019/20

Składki na ubezpieczenie dzieci zbierają Trojki klasowe w każdej klasie.
Listy do wyboru opcji znajdują się w sekretariacie lub u Rodzica z Trójki, można wpisać się w wybranej opcji, następnie wpłacić u kogoś z Trójki.
W przyszłym tygodniu, pan Łukasz- broker – podobnie jak w ubiegłym roku, przyjedzie i odbierze składki od nas. Dzień i godzina zostaną podane do wiadomości Państwa, czy to przez Librusa, czy tez na stronie szkoły.
Magdalena Meiborg