UBEZPIECZENIE 2023/2024

Drodzy Rodzice!

W zakresie ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców przedstawia ofertę firmy ERGO Hestia
wysokość składki // suma ubezpieczenia:
1. 28 zł // 10.000 zł
2. 32 zł // 12.000 zł
3. 38 zł // 15.000 zł
4. 42 zł // 20.000 zł
W przypadku rozszerzenia oferty o wyczynowe uprawianie sportów podana składka w ofercie ulega podwyższeniu o 50%.
Informujemy, że wpłaty tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2023/2024 można dokonywać do 15.10.2023 r. 
Wpłaty składek w wysokości wg wybranego wariantu należy dokonywać na konto RR w tytule wpisując: ubezpieczenie, klasa, imię i nazwisko dziecka
NR KONTA RADY RODZICÓW: